Heather

171 tekstów – auto­rem jest Hea­ther.

...miłość jest ślepa.
... A Miłość umysł rozjaśnia... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 3 maja 2014, 00:40

Naj­lep­szą miarą cza­su i war­tości jest Kurz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2014, 19:07

Nie pot­rze­buje­my oczu by czuć mu­zykę serc 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 kwietnia 2014, 12:49

Prościej zro­zumieć ko­goś niż sa­mego siebie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 kwietnia 2014, 10:42

Pil­nuj swo­jej du­py, a nie pat­rzysz, która czy­ja brzydsza 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 kwietnia 2014, 14:18

Tyl­ko cienie na­dają praw­dzie kształtów. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 kwietnia 2014, 17:53

Ludzie są śle­pi, bo pat­rzą używając ob­razów prze­kazy­wanych z gałek ocznych.
To co naj­piękniej­sze dos­trzegą ci, którzy widzą mi­mo zam­kniętych oczu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 kwietnia 2014, 00:02

To właśnie myśl nas czyni 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2014, 00:59

Żyj póki żyjesz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 kwietnia 2014, 18:57

W każdym człowieku jest człowiek.
Gdzieś tam... Da­leko... 
Ale zawsze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 kwietnia 2014, 16:48

Heather

To nie ja byłam Ewą. Ja byłam Adamem ;D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Heather

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 kwietnia 2014, 15:27Heather sko­men­to­wał tek­st Ludziom nie star­cza od­wa­gi [...]